ວັດຖຸ ຫຼື ຈິດໃຈ ອັນໃດເກີດກ່ອນ?

ທຸກທ່ານຄົງຕອບໄດ້ຢູ່ແລ້ວ, ບົດຮຽນສະໄໝປະຖົມ ວັດຖຸ ຫຼື ຈິດໃຈ ອັນໃດເກີດກ່ອນກັນ, ຫຼາຍທ່ານໄດ້ກັບມາຮຽນລື້ມຄືນອີກຄັ້ງໃນວິຊາປັດຊະຍາ ໃນຕອນຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ ຫຼື ວິທະຍາໄລ, ແຕ່ເລື່ອງນີ້ມາມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບການບໍລິຫານແນວໃດ ເຮົາມາລອງເບິ່ງເຫດແລະຜົນຂອງເລື່ອງນີ້ໄປພ້ອມກັນ.

Continue reading “ວັດຖຸ ຫຼື ຈິດໃຈ ອັນໃດເກີດກ່ອນ?”

ຊື້ນຳໃຜດີ? ຂໍ້ມູນສຳຄັນທາງການຕະຫຼາດ

ມື້ນີ້ນຳເອົາບັນຫາມາຖາມກັບທຸກທ່ານວ່າ ສົມມຸດທ່ານຈະຊື້ສິນຄ້າໃດໜຶ່ງ ທ່ານມັກເລືອກຊື້ແບບໃດ ລະຫວ່າງ:

ຊື້ກັບຮ້ານໃກ້ບ້ານ ຫຼື ຊື້ກັບຄົນໃກ້ໂຕ?

Continue reading “ຊື້ນຳໃຜດີ? ຂໍ້ມູນສຳຄັນທາງການຕະຫຼາດ”

ມື້ນີ້ເຮັດວຽກເມື່ອຍ, ຢາກໄດ້ກຳລັງໃຈດີໆ ^_^

ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍຄົນກຳລັງຂຸ້ນຂ້ຽວເຮັດວຽກຢູ່ນັ້ນ ບາງຄົນອາດບອກວ່າເມື່ອຍຫຼາຍກັບວຽກທີ່ເຮັດຢູ່, ບໍ່ຢາກເຮັດແລ້ວ, ຢາກປ່ຽນວຽກ. ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າເລີຍມີກຳລັງໃຈດີໆຜ່ານປະໂຫຍກສັ້ນໆທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄຳນຶງເຖິງຢູ່ຕະຫຼອດຕອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າທໍ້ ຫຼື ເມື່ອຍ ເພື່ອມາແບ່ງປັນ ຫຼື ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີກຳລັງໃຈກັບມາສູ້ກັບວຽກງານຂອງທ່ານຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. Continue reading “ມື້ນີ້ເຮັດວຽກເມື່ອຍ, ຢາກໄດ້ກຳລັງໃຈດີໆ ^_^”

ຄົນປະສົບຜົນສຳເລັດ ຕ່າງກັບ ຄົນລົ້ມເຫຼວບ່ອນໃດ?

ຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງບຸກຄະລິກຂອງຜູ້ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ຜູ້ທີ່ລົ້ມເຫຼວ, ເຮົາສາມາດກຳນົດໂຕເຮົາເອງໄດ້ວ່າຢາກເປັນຄົນແບບໃດ.

Continue reading “ຄົນປະສົບຜົນສຳເລັດ ຕ່າງກັບ ຄົນລົ້ມເຫຼວບ່ອນໃດ?”

PDCA ທິດສະດີພື້ນຖານທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ວຽກງານພັດທະນາດີຍິ່ງຂຶ້ນ

PDCA = Plan-Do-Check-Action ຫຼື Plan-Do-Check-Adjust

ທິດສະດີນີມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍໃນການບໍລິຫານວຽກງານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຍັງສາມາດປັບປຸງວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆໄປ

Continue reading “PDCA ທິດສະດີພື້ນຖານທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ວຽກງານພັດທະນາດີຍິ່ງຂຶ້ນ”