ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ນາຍອຳນາດ ແລະ ນາຍມະຫາຊົນ

ຫົວໜ້າ ຫຼື ນາຍ ຄືຜູ່ທີ່ມີໜ້າທີ່ຊີ້ນຳ-ນຳພາບັນດາຜູ່ຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກ ຫຼື ໜ້າທີ່ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ສຳເລັດ, ພ້ອມທັງຫົວໜ້າ ມີໜ້າທີ່ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ສ້າງຂວັນກຳລັງໃຈໃຫ້ພະນັກງານໃນສັງກັດໃຫ້ມີຄວາມຫ້າວຫັນຕໍ່ການເຮັດວຽກຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ແລະ ອັນສຳຄັນ ຫົວໜ້າ ຫຼື ນາຍ ຄືຜູ່ບັງຄັບບັນຊາທີ່ລູກນ້ອງທຸກຄົນຕ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ. ແລ້ວຫົວໜ້າທີ່ດີຄວນເປັນແບບໃດ? Continue reading “ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ນາຍອຳນາດ ແລະ ນາຍມະຫາຊົນ”

ຢາກເລີ່ມຂາຍເຄື່ອງ Online ຈະເລີ່ມຂາຍຫຍັງດີ?

ເຮົາຄົງບໍ່ຄິດມາກ່ອນວ່າການຂາຍສິນຄ້າຈະສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢູ່ໃນໂລກອອນລາຍ, ແຕ່ປະຈຸບັນ ເຮົາໄດ້ພົບເຫັນການຂາຍເທິງໂລກອອນລາຍ ຫຼື ທາງ Social Media ໃນແຕ່ລະວັນ, ຈົນບາງຄັ້ງຫຼາຍທ່ານມີຄວາມຄິດຢາກລິເລີ່ມການຂາຍເຄື່ອງໃນໂລກອອນລາຍ. Continue reading “ຢາກເລີ່ມຂາຍເຄື່ອງ Online ຈະເລີ່ມຂາຍຫຍັງດີ?”

ເອົາໃຜມາເຮັດວຽກນຳ ລະຫວ່າງ ເກັ່ງແຕ່ບໍ່ຊື່ສັດ ຫຼື ຊື່ສັດແຕ່ບໍ່ເກັ່ງ?

ຫາກເຮົາຕ້ອງຄັດເລືອກພະນັກງານມາຮ່ວມງານໃນພະແນກ ຫຼື ໜ່ວຍງານດຽວກັນ ທ່ານຢາກເລືອກຄົນປະເພດໃດຫຼາຍທີ່ສຸດລະຫວ່າງ ເກັ່ງແຕ່ບໍ່ຊື່ສັດ ຫຼື ຊື່ສັດແຕ່ບໍ່ເກັ່ງ? Continue reading “ເອົາໃຜມາເຮັດວຽກນຳ ລະຫວ່າງ ເກັ່ງແຕ່ບໍ່ຊື່ສັດ ຫຼື ຊື່ສັດແຕ່ບໍ່ເກັ່ງ?”

ມື້ນີ້ເຮັດວຽກເມື່ອຍ, ຢາກໄດ້ກຳລັງໃຈດີໆ ^_^

ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍຄົນກຳລັງຂຸ້ນຂ້ຽວເຮັດວຽກຢູ່ນັ້ນ ບາງຄົນອາດບອກວ່າເມື່ອຍຫຼາຍກັບວຽກທີ່ເຮັດຢູ່, ບໍ່ຢາກເຮັດແລ້ວ, ຢາກປ່ຽນວຽກ. ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າເລີຍມີກຳລັງໃຈດີໆຜ່ານປະໂຫຍກສັ້ນໆທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄຳນຶງເຖິງຢູ່ຕະຫຼອດຕອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າທໍ້ ຫຼື ເມື່ອຍ ເພື່ອມາແບ່ງປັນ ຫຼື ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີກຳລັງໃຈກັບມາສູ້ກັບວຽກງານຂອງທ່ານຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. Continue reading “ມື້ນີ້ເຮັດວຽກເມື່ອຍ, ຢາກໄດ້ກຳລັງໃຈດີໆ ^_^”

ຄົນປະສົບຜົນສຳເລັດ ຕ່າງກັບ ຄົນລົ້ມເຫຼວບ່ອນໃດ?

ຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງບຸກຄະລິກຂອງຜູ້ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ຜູ້ທີ່ລົ້ມເຫຼວ, ເຮົາສາມາດກຳນົດໂຕເຮົາເອງໄດ້ວ່າຢາກເປັນຄົນແບບໃດ.

Continue reading “ຄົນປະສົບຜົນສຳເລັດ ຕ່າງກັບ ຄົນລົ້ມເຫຼວບ່ອນໃດ?”