About

Thilakone ANOUVONG 2

ສະບາຍດີ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຊື່ວ່າ ທິລະກອນ ອານຸວົງ ຫຼື ຊື່ຫຼິ້ນ ຊ້າງ, ຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງໃຈສ້າງເວັບໄຊ້ນີ້ຂຶ້ນມາເພື່ອແບ່ງປັນບັນດາຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ການຕະຫຼາດ ຈາກຂ້າພະເຈົ້າທີ່ໄດ້ສະສົມມາຫຼາຍກວ່າ 10ປີ, ທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມເວັບໄຊ້ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນຈະໄດ້ຮູ້ເຖິງເທັກນິກ-ວິທີການ ບໍລິຫານ, ແນວຄວາມຄິດ, ແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ປະສົບການຕົວຈິງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າພົບພໍ້ມາ ແມ່ນຈະຖືກນຳມາເຫຼົ່າໃນເວັບໄຊ້ນີ້.

ປະຫວັດສ່ວນຕົວ:

ທິລະກອນ ອານຸວົງ, ເກີດ 25/8/1985, ຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີດ້ານບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະລິນຍາໂທດ້ານບໍລິຫານທຸລະກິດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມີປະສົບການເຮັດວຽກມາຫຼາຍກວ່າ 10ປີ ຈາກທັງບໍລິສັດໂຄສະນາ, ໂທລະຄົມ, ຈັດຈຳໜ່າຍ, ຍານພາຫະນະ, ເຄື່ອງສຳອາງ ແລະ ທຸລະກິດສ້າງແບຣນ.

ໂທ: 020 77777898 / 020 99997090

e-mail: Thilakone.anouvong@gmail.com

 

ຂໍສະຫງວນລິຂະສິດທຸກຢ່າງທີ່ເປັນທັງຮູບພາບ, ວີດີໂອ, ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ທຸກເອກະສານໃນເວັບໄຊ້ນີ້. ອານຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດເອົາໄປນຳໃຊ້ ຫຼື ແບ່ງປັນໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງທຸລະກິດເທົ່ານັ້ນ ແລະ ກະລຸນາລະບຸ ເຄຣດິດ ແຫ່ງທີ່ມາຂອງບົດຄວາມດ້ວຍ. ສຳລັບທ່ານທີ່ຕ້ອງການເອົາໄປນຳໃຊ້ໃນທາງທຸລະກິດ ກະລຸນາພົວພັນເຖິງຂ້າພະເຈົ້າໂດຍກົງ. ຫາກມີການລະເມີດຕາມເງືອນໄຂຂ້າງເທິງນີ້ຖືວ່າລະເມີດລິຂະສິດ ແລະ ມີບົດລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ ສປປ.ລາວ.