ທິດສະດີ ນໍ້າໜຶ່ງຈອກ, ເທັກນິກການຮັບມືກັບບັນຫາຂອງນັກບໍລິຫານ

ອາຈານທ່ານໜຶ່ງໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: ທິດສະດີ ນໍ້າໜຶ່ງຈອກ

A Powerful Lesson For A Stress Free Life

ຄືທິດສະດີພື້ນຖານໃນການຮັບມືກັບບັນຫາຕ່າງໆ,

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດອ່ານບົດຄວາມຂອງອາຈານທ່ານໜຶ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງທິດສະດີ ນໍ້າໜຶ່ງຈອກ A powerful lesson for a strees free life:

ອາຈານ: ຍ່າງເຂົ້າມາໃນຫ້ອງຮຽນພ້ອມການໍ້າ ແລະ ຈອກນໍ້າ 1 ໜ່ວຍ, ອາຈານຕື່ມນໍ້າໃສ່ຈອກຈົນເຕັມ ແລ້ວຖາມນັກຮຽນວ່າ, ພວກນ້ອງໆຮູ້ບໍ່ ນໍ້າໃນຈອກນີ້ໜັກຫຼາຍປານໃດ?

ນັກຮຽນ ກ: 1/4 ລິດ…

ນັກຮຽນ ຂ: ເຄິ່ງລິດ…

ນັກຮຽນ ຄ: 1 ລິດ…

ອາຈານ: ຄວາມຈິງແລ້ວ ນໍ້າໜັກບໍ່ສຳຄັນ…. ມັນຂຶ້ນຢູ່ວ່າ ອາຈານຖືມັນດົນປານໃດ, ຖ້າຖື 1 ນາທີ ກໍ່ບໍ່ມີບັນຫາໃດໆ ແຕ່ຖ້າອາຈານຖືໄວ້ 1 ຊົ່ວໂມງ ແຂນຂອງອາຈານກໍ່ຈະເລີ່ມປວດ, ແລະ ຖ້າອາຈານຖືໄວ້ 1 ມື້ເຕັມ ອາຈານກໍ່ຈະເລີ່ມຮູ້ສຶກຊາ ແລະ ອາດເປັນອໍາມະພາດ

ອາຈານ: ນໍ້າໜັກໃນຈອກນໍ້າຍັງຄົງເທົ່າເດີມ, ແຕ່ຖ້າອາຈານຖືໄວ້ດົນມັນຍິ່ງໜັກຂຶ້ນເລື້ອຍໆ

ອາຈານ: ບັນຫາຕ່າງໆໃນຊີວິດ ແລະ ການງານກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ກໍ່ປຽບສະເໝືອນນໍ້າໃນຈອກ ຫາກເຮົາຄິດເຖິງມັນພຽງເລັກນ້ອຍກໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງ ຄິດເຖິງມັນດົນຂຶ້ນມາ ເຮົາກໍ່ຈະເລີ່ມຮູ້ສຶກເຈັບ ແລ້ວຖ້າເຮົາຄິດເຖິງມັນຢ່າງໜັກເຮົາກໍ່ຈະຮູ້ສຶກເປັນອຳມະພາດຈົນບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ເລີຍ

 

ອາຈານ: ໃຫ້ນັກຮຽນຈື່ໄວ້ສະເໝີ, “ຈົ່ງວາງຈອກນໍ້າລົງ”

(ຈົບ)

 

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນໍາເອົາທິດສະດີນີ້ມານໍາໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ວຽກງານ ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນໄດ້ວ່າຄວາມທຸກທີ່ເຂົ້າມານັ້ນນ້ອຍໃຫຍ່ບໍ່ສຳຄັນ ຫາກເຮົາຍັງໝົກມຸ້ນ ຫຼື ບໍ່ຍອມປ່ອຍວາງເຮົາກໍ່ຈະຮູ້ສຶກເມື່ອຍລ້າ ແລະ ບໍ່ຢາກຈະລຸກໄປແກ້ໄຂອັນໃດເລີຍ.

ສະນັ້ນ ຢາກໃຫ້ຜູ່ອ່ານລອງເອົາບົດຮຽນຈາກບົດຄວາມນີ້ໄປນຳໃຊ້…. “ຈົ່ງວາງຈອກນໍ້າ

 

#ຮຽນຮູ້ແບບCEO

Credit: Meir Kay

ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ: ທິລະກອນ ອານຸວົງ.

ແບ່ງປັນຈາກຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການຈິງ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s