“ສິ່ງສຳຄັນມັກບໍ່ດ່ວນ, ສິ່ງທີ່ດ່ວນມັກບໍ່ສຳຄັນ” ຮຽນຮູ້ການບໍລິຫານເວລາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ທ່ານມີເວລາ 1 ວັນ ຈັກຊົ່ວໂມງ? ຄຳຕອບທຸກທ່ານຮູ້ຢູ່ແລ້ວ, ແລ້ວເວລາໃນ 1 ວັນຂອງທ່ານໝົດໄປກັບຫຍັງແດ່? ມັນຄຸ້ມຄ່າກັບເວລາທີ່ເສຍໄປຫຼືບໍ່? ນັບຈາກນີ້ ມາລອງບໍລິຫານເວລາຢ່າງມີປະສິດທິພາບດ້ວຍທິດສະດີ Eisenhower’s Urgent/Important Principle ຫຼື ອີກຊື່ໜຶ່ງຮ້ອງກັນວ່າ The Priority Matrix.

ມະນຸດເຮົາມີເວລາ 24ຊົ່ວໂມງ ເທົ່າກັນໃນ 1 ວັນ, ແຕ່ຄົນເຮົາໃຊ້ເວລາໄປໃນໃນກິດຈະວັດຂອງຕົນເອງບໍ່ເທົ່າກັນ, ທ່ານເຄີຍໄດ້ລອງມານັ່ງທົບທວນເບິ່ງບໍ່ວ່າເວລາຂອງທ່ານທີ່ໝົດໄປມັນໝົດໄປກັບຫຍັງແດ່,

ຈາກຫົວເລື່ອງ “ສິ່ງສຳຄັນມັກບໍ່ດ່ວນ, ສິ່ງທີ່ດ່ວນມັກບໍ່ສຳຄັນ” ເປັນທິດສະດີມາຈາກ ອາດີດປະທານນາທິບໍດີ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ທ່ານ Dwight D. Eisenhower ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານເວລາຂອງທ່ານ ຈົນກາຍເປັນທິດສະດີ ແລະ ໄດ້ຖືກເອົາມານຳໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນການບໍລິຫານເວລາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເຊິ່ງໃນທິດສະດີນີ້ປະກອບມີ 4 ຮູບແບບຄື:

 • ສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ດ່ວນ
 • ສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ແຕ່ ບໍ່ດ່ວນ
 • ສິ່ງທີ່ດ່ວນ ແຕ່ ບໍ່ສຳຄັນ
 • ສິ່ງທີ່ບໍ່ດ່ວນ ແລະ ບໍ່ສຳຄັນ

Eisenhower's Principle-22

ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍອະທິບາຍພ້ອມກັບຍົກຕົວຢ່າງ ການໃຊ້ຊີວິດຂອງບຸກຄົນທົ່ວໄປໃນ 1 ວັນ

1 ສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ດ່ວນ: ຄືສິ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງເຮົາ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນສະຖານະການອັນຮີບດ່ວນ, ຫາກບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະມີຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີ ຫຼື ຮ້າຍແຮງໄປກວ່າເກົ່າໄດ້:

ຕົວຢ່າງ: ກຳລັງຈະກ້າວອອກຈາກບ້ານໄປເຮັດວຽກ ເກີດມື່ນພະລາດລົ້ມຫົວແຕກ ຈຳເປັນຕ້ອງຮີບໄປໂຮງໝໍ, ຊີວິດສຳຄັນ ແລະ ຕ້ອງຮີບໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ

2 ສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ແຕ່ ບໍ່ດ່ວນ: ຄື່ສິ່ງທີ່ສຳຄັນຕໍ່ກັບຊີວິດເຮົາ ແລະ ຄ່ອຍໆໃຊ້ເວລາສ້າງມັນ ໂດຍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງດ່ວນ

ຕົວຢ່າງ: ການຊອກຫາຄວາມຮູ້ເພີ່ມ, ການອອກກຳລັງກາຍ, ການວາງແຜນສິ່ງຕ່າງໆ.

3 ສິ່ງທີ່ດ່ວນ ແຕ່ ບໍ່ສຳຄັນ: ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສ່ວນຫຼາຍມັກເກີດມາຈາກເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ຫຼື ເກີດມາຈາກພາຍນອກ ທີ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງສຳຄັນແຕ່ເປັນເລື່ອງດ່ວນ

ຕົວຢ່າງ: ກຳລັງນັ່ງປະຊຸມສຳຄັນ, ຢູ່ດີໆມີຍາມຂຶ້ນມາບອກໃຫ້ໄປຍ້າຍລົດ.

4 ສິ່ງທີ່ບໍ່ດ່ວນ ແລະ ບໍ່ສຳຄັນຄື່ສິ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ເຮົາ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມເລັ່ງດ່ວນທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດ, ໃຫ້ພະຍາຍາມຫຼີກເວັ້ນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້

ຕົວຢ່າງ: ບັນດາກິດຈະກຳທີ່ບໍ່ສຳຄັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາໄປລ້າ.

 

 

ຈົ່ງນຳໃຊ້ເວລາຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເພື່ອປະສິດທິຜົນຂອງວຽກງານ ແລະ ຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

 

the-urgentimportant-matrix-presentation-zen-style-6-638

ທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນ:  Eisenhower’s Urgent/Important Principle

 

#ຮຽນຮູ້ແບບCEO

ໂດຍ: ທິລະກອນ ອານຸວົງ.

ແບ່ງປັນຈາກຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການຈິງ

Smart CEO by Thilakone

2 thoughts on ““ສິ່ງສຳຄັນມັກບໍ່ດ່ວນ, ສິ່ງທີ່ດ່ວນມັກບໍ່ສຳຄັນ” ຮຽນຮູ້ການບໍລິຫານເວລາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

 1. ສຸດຍອດຫຼາຍ👍🏼(CEO ທ່ານ ທິລະກອນ). ຂ້ອຍໄດ້ອ່ານຜ່ານໄປເກືອບທຸກຫົວຂໍ້ທີສົງໃສວ່າທີຜ່ານມາເຮົາແນວໃດ ທຸລະກິດຂອງເຮົາຄືໄປຊ້າກ່ອນໝູ່ແທ້. ໄດ້ອ່ານບົດຄວາມຈາກທ່ານແລ້ວ ສິ່ງເຮົາເຮັດຜ່ານມານັ້ນແມ່ນເຮັດໄປໂດຍບໍມີທິດສະດີຫຼືຫຼັກການໃດໆ ແຕ່ຕໍ່ໄປນີ້ຈະຂໍຢຶດເອົາຫຼັກການຂ້າງເທິງນີ້ມານຳໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ແລະ ຈະຄ່ອຍສຶກສາໄປເທື່ອລະກ້າວ…
  “ດີໃຈຫຼາຍ ທີຄົນລາວເຮົາສາມາດມາແບ່ງປັນປະສົບການດີໆແບບນີ້”

  Liked by 1 person

  1. ເຈົ້າຂໍຂອບໃຈຫຼາຍໆສຳລັບຄຳເຫັນຂອງທ່ານ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ລອງຜິດຖືກມາຫຼາຍ, ອັນທີ່ນຳມາຂຽນກໍ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ອີງໃສ່ບົດຮຽນຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງ ແລະ ການໄດ້ລົງມືທຳຈິງ ຈົນເຫັນວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີ ເລີຍນຳມາແບ່ງປັນແລກປ່ຽນແບບນີ້.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s