ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ນາຍອຳນາດ ແລະ ນາຍມະຫາຊົນ

ຫົວໜ້າ ຫຼື ນາຍ ຄືຜູ່ທີ່ມີໜ້າທີ່ຊີ້ນຳ-ນຳພາບັນດາຜູ່ຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກ ຫຼື ໜ້າທີ່ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ສຳເລັດ, ພ້ອມທັງຫົວໜ້າ ມີໜ້າທີ່ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ສ້າງຂວັນກຳລັງໃຈໃຫ້ພະນັກງານໃນສັງກັດໃຫ້ມີຄວາມຫ້າວຫັນຕໍ່ການເຮັດວຽກຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ແລະ ອັນສຳຄັນ ຫົວໜ້າ ຫຼື ນາຍ ຄືຜູ່ບັງຄັບບັນຊາທີ່ລູກນ້ອງທຸກຄົນຕ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ. ແລ້ວຫົວໜ້າທີ່ດີຄວນເປັນແບບໃດ?

ເຊື່ອວ່າທຸກທ່ານທີ່ອ່ານບົດຄວາມນີ້ຄົງມີຫົວໜ້າ ຫຼື ນາຍຢູ່, ຫຼື ອາດຈະເຄີຍມີຫົວໜ້າມາກ່ອນ, ແລະ ບາງທ່ານກໍ່ອາດຈະກຳລັງເປັນຫົວໜ້າ ຫຼື ນາຍ ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ, ສະນັ້ນໃນບົດຄວາມນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຂໍນຳສະເໜີພາບລໍ້ລຽນການສົມທຽບຂອງນາຍ 2 ບຸກຄະລິກ ຄື: ນາຍອຳນາດ ແລະ ນາຍມະຫາຊົນ:

ນາຍອຳນາດ Vs ນາຍມະຫາຊົນ-01

ນາຍອຳນາດ Vs ນາຍມະຫາຊົນ-02

ນາຍອຳນາດ Vs ນາຍມະຫາຊົນ-03

ນາຍອຳນາດ Vs ນາຍມະຫາຊົນ-04

ນາຍອຳນາດ Vs ນາຍມະຫາຊົນ-05

ນາຍອຳນາດ Vs ນາຍມະຫາຊົນ-06

ນາຍອຳນາດ Vs ນາຍມະຫາຊົນ-07

ນາຍອຳນາດ Vs ນາຍມະຫາຊົນ-08

ຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ອາດຊ່ວຍເປັນພາບທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຫົວໜ້າສອງບຸກຄະລິກ, ສຳລັບທ່ານທີ່ກຳລັງເປັນຫົວໜ້າຢູ່ນະປັດຈຸບັນ ກໍ່ສາມາດນຳເອົາແນວທາງນີ້ໄປປະຍຸກໃຊ້ກັບຜູ່ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາຂອງຕົນໄດ້, ຫຼື ຜູ່ທີ່ເປັນລູກນ້ອງຢູ່ ກໍ່ສາມາດສຶກສາໄວ້ຫາກມີໂອກາດ ແລະ ຈັງວະໄດ້ຂຶ້ນມາເປັນຫົວໜ້າຈິ່ງຈະຮູ້ໄດ້ວ່າຈະຕ້ອງວາງຕົວເປັນຫົວໜ້າແບບໃດ.

 

ແຫ່ງທີ່ມາຮູບພາບ: wittyfeed.com

#ຮຽນຮູ້ແບບCEO

ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ: ທິລະກອນ ອານຸວົງ.

ແບ່ງປັນຈາກຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການຈິງ

Smart CEO by Thilakone

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s