ວັດຖຸ ຫຼື ຈິດໃຈ ອັນໃດເກີດກ່ອນ?

ທຸກທ່ານຄົງຕອບໄດ້ຢູ່ແລ້ວ, ບົດຮຽນສະໄໝປະຖົມ ວັດຖຸ ຫຼື ຈິດໃຈ ອັນໃດເກີດກ່ອນກັນ, ຫຼາຍທ່ານໄດ້ກັບມາຮຽນລື້ມຄືນອີກຄັ້ງໃນວິຊາປັດຊະຍາ ໃນຕອນຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ ຫຼື ວິທະຍາໄລ, ແຕ່ເລື່ອງນີ້ມາມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບການບໍລິຫານແນວໃດ ເຮົາມາລອງເບິ່ງເຫດແລະຜົນຂອງເລື່ອງນີ້ໄປພ້ອມກັນ.

ຫາກທ່ານໃດຍັງຈື່ບົດຮຽນນີ້ໄດ້ກໍ່ຄົງມີຄຳຕອບໃນໃຈຢູ່ແລ້ວ, ແລ້ວເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຍົກເລື່ອງນີ້ຂຶ້ນມາ, ດຽວເຮົາມາລອງພິສູດນຳກັນວ່າ ວັດຖຸ ຫຼື ຈິດໃຈ ອັນໃດເກີດກ່ອນກັນ?

ວັດຖຸ ຫຼື ຈິດໃຈ-04

ຫາກຄຳຕອບຂອງທ່ານຕອບວ່າ ວັດຖຸເກີດກ່ອນຈິດໃຈ, ກໍ່ຖືວ່າທ່ານຮຽນມາໃນຫຼັກສູດດຽວກັນກັບຂ້າພະເຈົ້າ, ແຕ່ຫາກທ່ານໃດມີຄຳຕອບທີ່ແຕກຕ່າງ ກໍ່ຢາກຂໍໃຫ້ທ່ານລອງມີຄຳເຫັນເພື່ອມາແລກປ່ຽນມູມມອງນຳກັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ດ້ວຍ.

ໃນສະໄໝຮຽນ, ຂ້າປະເຈົ້າໄດ້ຮັບການສອນມາວ່າ ວັດຖຸເກີດກ່ອນຈິດໃຈ, ຈິດໃຈຕັດສິນວັດຖຸ. ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພະຍາຍາມຄົ້ນຄວ້າຫາບົດພິສູດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມາຕະຫຼອດ ແລະ ຜົນການພິສູດທຸກຄັ້ງກໍ່ອອກມາດັ່ງເດີມຄື ວັດຖຸເກີດກ່ອນຈິດໃຈ, ແຕ່ຈິດໃຈເປັນຜູ້ຕັດສິນວັດຖຸ.

ເຮົາມາລອງເບິ່ງເຫດ ແລະ ຜົນຂອງເລື່ອງນີ້ນຳກັນ

ຕົວຢ່າງ1: ຄິດຄືນຫຼັງປະມານ10ປີ, ທ່ານຢາກກິນປີ້ງຈີນບໍ່? ຫຼາຍທ່ານຄົງຕອບວ່າສະໄໝນັ້ນຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກປີ້ງຈີນຊໍ້າ, ແຕ່ທຸກວັນນີ້ ຫຼັງເລີກວຽກ ຫຼື ເວລາຢາກຊຸມແຊວກັບໝູ່ເພື່ອນເຮົາອາດຊວນກັນໄປກິນປີ້ງຈີນ.

ປີ້ງຈີນ = ວັດຖຸທີ່ເກີດຂຶ້ນ ອາດຍ້ອນມີຄົນຈີນມາເປີດຮ້ານຢູ່ລາວ ຫຼື ອາດຍ້ອນຄົນລາວໄປເຫັນຄົນຈີນກິນ, ຈິດໃຈເຮົາໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າອັນນີ້ແຊບ (ນົວດີ) ຫາກມີໂອກາດເຮົາກໍ່ຊວນກັນໄປກິນອີກ.

ຕົວຢ່າງ2: ມື້ແລງນີ້ເກີດຢາກກິນຫອຍໂປ້ຈໍ້າແຈ່ວສົ້ມ ຄືຊິແຊບຄັກ, ຢູ່ດີໆຄວາມຄິດນີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ ລອງຖາມຕົນເອງເບິ່ງ 1. ທ່ານອາດເຫັນຈາກເຟດບຸກຂອງໝູ່ໂພສກິນຫອຍແຊບໆ, 2. ທ່ານອາດເຫັນຢູ່ຕາມຮ້ານຂາຍຫອຍ, 3. ທ່ານອາດຝັນເຫັນ

ຫອຍ = ວັດຖຸ ທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນຜ່ານທາງໃດທາງໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍທາງ ແລ້ວຈິດໃຈເຮັດໃຫ້ທ່ານເກີດຄວາມຢາກກິນ.

ຕົວຢ່າງ3: ອາທິດແລ້ວຕັ້ງໃຈໄປຕະຫຼາດ ໄປຊື້ແຟັບມາໄວ້ຊັກເຄື່ອງ, ບັງເອີນເຫັນຮ້ານຄ້າຫຼຸດລາຄາຢາຖູແຂ້ວ ເລີຍຊື້ຢາຖູແຂ້ວມານຳ.

ຢາຖູແຂ້ວ = ວັດຖຸ ເຊິ່ງເຮົາບໍ່ໄດ້ມີໃນຄວາມຄິດທີ່ຈະໄປຊື້, ແຕ່ຍ້ອນເຮົາໄປເຫັນປ້າຍຫຼຸດລາຄາ (ວັດຖຸເກີດຂຶ້ນ) ເຮົາເລີຍມີຄວາມຢາກໄດ້ (ຈິດໃຈຕັດສິນໃຫ້ຊື້).

ຕົວຢ່າງ4: ໃຊ້ໂທລະສັບລຸ້ນໄຟສາຍຢູ່ແລ້ວ, ຂັບລົດຕາມທາງກໍ່ເຫັນແຕ່ປ້າຍໂຄສະນາ ຫົວເວີ້ຍ (Huawei), ເປີດເຟດບຸກ ກໍ່ເຫັນດາລາຄົນດັງມານຳສະເໜີໂທລະສັບ ຫົວເວີ້ຍ, ໄປພໍ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນກໍ່ພາກັນໃຊ້ ແລະ ເວົ້າຍ້ອງຫົວເວີ້ຍ… ມາຮອດຕອນທີ່ເຮົາຢາກຊື້ໂທລະສັບໃໝ່, ຢູ່ດີໆກໍ່ເກີດມີຍີຫໍ້ໂທລະສັບ ຫົວເວີ້ຍ ປາກົດຂຶ້ນມາໃນຫົວ ເປັນອີກຕົວເລືອກໜຶ່ງໂດຍບໍ່ຄາດຄິດ. (ມາໄດ້ແນວໃດ)

ນີ້ຄືອິດທິພົນມາຈາກວັດຖຸທີ່ເຮົາເຫັນຜ່ານສື່ຕ່າງໆ ຜ່ານຜູ້ຄົນອື່ນທີ່ມາເວົ້າສູ່ຟັງ ຜ່ານປະສົບການທີ່ໄດ້ລອງໄດ້ສຳພັດ, ຈິດໃຈເກີດຄວາມຢາກໄດ້ຂຶ້ນມາໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ.

 

ໃນບົດຄວາມທັງໝົດນີ້ ຄືທິດສະດີອັນສຳຄັນໃນການເຮັດການຕະຫຼາດ, ໂດຍທ່ານສາມາດເອົາທິດສະດີນີ້ “ວັດຖຸເກີດກ່ອນຈິດໃຈ” ມາເປັນແນວທາງໃນການວາງແຜນການຕະຫຼາດ ຄືຫາກທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ແບຣນສິນຄ້າທ່ານເປັນທາງເລືອກທຳອິດໃຫ້ກັບລູກຄ້າເປົ້າໝາຍເມື່ອເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຊື້ສິນຄ້າປະເພດທີ່ທ່ານຈຳໜ່າຍ, ທ່ານຄວນເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າຂອງທ່ານປາກົດເຫັນໃນສາຍຕາລູກຄ້າເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານຢູ່ເລື້ອຍໆ, ເພາະເມື່ອລູກຄ້າຄິດຫາສິນຄ້າປະເພດນີ້, ແບຣນທີ່ລູກຄ້າຄຸ້ນເຄີຍ ຈະເປັນແບຣນໃນໃຈທີ່ເຂົາຈະຊື້.

ກົງກັນຂ້າມກັນຫາກລູກຄ້າບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບສິນຄ້າ ຫຼື ແບຣນ ຂອງທ່ານ, ຖ້າເປັນທ່ານເອງ ທ່ານຈະກ້າຊື້ບໍ່?

 

#ຮຽນຮູ້ແບບCEO

ຜູ້ຂຽນ: ທິລະກອນ ອານຸວົງ.

ແບ່ງປັນຈາກຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການຈິງ

Smart CEO by Thilakone

 

2 thoughts on “ວັດຖຸ ຫຼື ຈິດໃຈ ອັນໃດເກີດກ່ອນ?

  1. ຜ່ານການໄດ້ຮຽນຮູ້ວາກໍເຫັນດີວ່າ: ວັດຖຸເກີດກ່ອນຈິດໃຈ ຈິດໃຈຕັດສິນວັດຖຸ ແຕ່ຄືມີຂໍ້ຂ້ອງໃຈອັນໜຶ່ງທີ່ຢາກມາແຊຣ໌ຂໍ້ຄິດນຳກັນ ກໍຄື: ຝ່າຍຈິດຕະນິຍົມພັດຢັ້ງຢືນວ່າ ຈິດໃຈເກີດກ່ອນວັດຖຸ. ແລ້ວໃນນີ້ຈະມາຍົກຕົວຢ່າງໃຫ້ເຫັນເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງຈິດໃຈຈຶ່ງເກີດກ່ອນວັດຖຸ:
    ຕົວຢ່າງ: ເຮົາຈະແຕ້ມຮູບພາບໃດຫນຶ່ງໂດຍການຈິນຕະນາການດ້ວຍຫົວຄິດເວລານີ້ເຮົາຈະສັງເກດເຫັນວ່າຈິດໃຈເກີດກ່ອນວັດຖຸແລ້ວຖ້າເຮົາມາທາສີໃສ່ຮູບພາບເຮົາມັກເບິ່ງວ່າສີໃດເໝາະສົມກັບຮູບພາບທີ່ເຮົາແຕ້ມ (ວັດຖຸຕັດສິນຈິດໃຈ). ເພາະວ່າຕ້ອງມີສີໜຶ່ງທີ່ເໝາະທີ່ສຸດກັບຮູບພາບ. ໃຫ້ລອງຄິດຄົ້ນໄປນຳກັນເນາະ ຖ້າວ່າປະການໃດບໍ່ຈະບໍ່ແຈ້ງຫຼືບໍ່ຖືກຕ້ອງກໍຂໍໂທດຂໍໄພນໍາແອດມິນ ແລະ ແຕ່ລະແຟນເພຈ໌ເນາະ ຫວັງວ່າທຸກຄົນຈະແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄຳເຫັນນຳກັນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄຳຕອບເປັນເອກະພາບ

    Like

    1. ຂອບໃຈສຳລັບຄຳເຫັນຂອງທ່ານ, ຖືວ່າເປັນອີກມູມມອງໜຶ່ງທີ່ດີ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດແກ່ຜູ້ອ່ານຫຼາຍ, ແຕ່ເລື່ອງນີ້ເຮົາບໍ່ໄດ້ມີວັດຖຸປປະສົງເພື່ອມາພິສູດວ່າຝ່າຍໃດຖືກຝ່າຍໃດຜິດ ອັນໃດເກີດກ່ອນອັນໃດເກີດລຸນ, ແຕ່ເປົ້າໝາຍຂອງຜູ້ຂຽນກໍ່ຄືຂ້າພະເຈົ້າຢາກນຳສະເໜີໃຫ້ເຫັນເຖິງທິດສະດີນີ້ມີຜົນດີແນວໃດຕໍ່ການບໍລິຫານການຕະຫຼາດ, ເຊິ່ງຫາກເຮົາເອົາທິດສະດີນີມາປະຍຸກໃຊ້ກໍ່ຈະເກີດໃຫ້ມີຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດໃໝ່ເກີດຂຶ້ນ.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s