ຫາກຢາກປະສົບຜົນສຳເລັດ ກໍ່ຈົ່ງຢ່າຍອມແພ້

ເຄເອັຟຊີ (KFC) ທຸລະກິດແຟນຊາຍ ຂາໄກ່ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກມີເຄັດລັບຜົນສຳເລັດແບບງ່າຍໆຄື:

“ຫາກຢາກປະສົບຜົນສຳເລັດ ກໍ່ຈົ່ງຢ່າຍອມແພ້”

 

ຜູ້ຂຽນ: ທິລະກອນ ອານຸວົງ.

ແບ່ງປັນຈາກຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການຈິງ

Smart CEO by Thilakone

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s