7 ຂັ້ນຕອນການຂາຍໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ

ຂັ້ນຕອນການຂາຍທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ຢູ່ຕະຫຼອດ ແລະ ພະຍາຍາມຝຶກສອນໃຫ້ພະນັກງານຂາຍທັງໝົດໃນບັນດາທຸລະກິດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍລິຫານຢູ່ນັ້ນ, ແມ່ນມີຂັ້ນຕອນການຂາຍທີ່ເຮັດຂ້າພະເຈົ້າປະສົບຜົນສຳເລັດມາແລ້ວ ມີຢູ່ປະມານ 7 ຂັ້ນຕອນໃຫຍ່ໆດັ່ງນີ້:

7 Sales Steps-01

 

7 Sales Steps-02

 

7 Sales Steps-03

 

7 Sales Steps-04

 

7 Sales Steps-05

 

7 Sales Steps-06

 

7 Sales Steps-07

 

7 Sales Steps-08

 

7 Sales Steps-10

ແຕ່ນອກຈາກ 7 ຂັ້ນຕອນໃຫຍ່ເຫຼົານີ້ແລ້ວ ກໍ່ຍັງມີອີກຫຼາຍຂັ້ນຕອນປີກຍ່ອຍ ເຊິ່ງຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ໃຫ້ແທດເໝາະກັບແຕ່ລະປະເພດທຸລະກິດອີກ.

Credit to: https://www.facebook.com/coach4mkt/

ຮຽບຮຽງໂດຍ : ທິລະກອນ ອານຸວົງ.

ແບ່ງປັນຈາກຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການຈິງ

Smart CEO by Thilakone

2 thoughts on “7 ຂັ້ນຕອນການຂາຍໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ

 1. ຂໍຊີ້ແຈງຂໍ້ທີ່6ເພີ່ມເຕີມເພາະວ່າບໍ່ເຂົ້າຄວາມໝາຍວ່າຕ້ອງປິດການຂາຍທັນທີ…?

  Like

  1. ປິດການຂາຍ ເປັນຄຳສັບການຕະຫຼາດ ໝາຍເຖິງເຈລະຈາຕໍ່ລອງສຳເລັດຂອງຜູ້ສະເໜີຂາຍ, ຫຼື ເວົ້າອີກແບບກໍ່ຄືການຂາຍສຳເລັດ
   ຍົກຕົວຢ່າງ ພະນັກງານຂາຍ ທ.ກ ນຳສະເໜີສິນຄ້າໃຫ້ ລູກຄ້າ, ລູກຄ້າຕົກລົງຊື້ສິນຄ້າກັບ ພະນັກງານຂາຍ ທ.ກ ຖືວ່າ ລາວປິດການຂາຍໄດ້ສຳເລັດ, ຄືລູກຄ້າຕົກລົງຊື້.
   ຄວາມໝາຍ ໃນຂໍ້ 6 ນີ້ຄື ຫາກລູກຄ້າມີແນວໂນ້ມສົນໃຈໃນສິນຄ້າທີ່ເຮົາກຳລັງນຳສະເໜີ ແມ່ນໃຫ້ຮີບເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າເຊັນສັນຍາຊື້ທັນທີ.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s